Tankar som kliar

Inom mig finns så mycket tankar och känslor som kliar..

De måste bara få komma ut jag antar att det är den kreativa klådan...

Jag har kömpat för min frihet i 27 år och nu har jag äntligen vunnit den.....Inte vunnit tillbaka då jag aldrig haft den tidigare utan vunnit...

Det känns mäktigt och stort..Det är mäktigt och stort

Jag är en igrunden väldigt stark person som blivit kuvad i hela mitt liv av mindre starka personer....

 

Jag har påbörjat en resa nu en resa där jag tar tillbaka makten som egentligen alltid varit min....

Isamma stund som jag valde att sluta vara ett offer upphörde även mina förövare att vara mina förövare,,,Nu är de bara människor utan mer makt över mig än någon annan

 

Jag kan prata med dom alla och jag kan tänka på dom alla med kärlek....

 

I min familj finns det många som inte pratar med varandra men alla pratar om varandra.....Och jag har valt att sluta lyssna...
Det kommer hädanefter att fungera alldeles utmärkt mellan mig och alla medlemmar i min familj..Det kommer att fungera alldeles utmärkt eftersom jag kommer att ta på mig vuxenrollen...I en familj full av stora barn måste någon vara vuxen....Inte vuxen nog att ta hand om dom andra utan vuxen nog att ta hand om sig själv..

Vuxen nog att hålla samtalet i kvar i nuet och fokuserat på dom som är inblandade i det...


I samma stund som jag vann tillbaka mig själv så vann jag tillbaka allt det som tagits ifrån mig... 


RSS 2.0